Ordering Online
Contact Information
My Profile
Top Inquiries
5reason
Employment
Shopping Online
Terms and Conditions
Returns
Security
Programs and Services
Privacy Policy
Product Information
Animal Testing
Delivery Information

Product Information
เราก็เหมือนคุณที่เกลียดความจริงที่ว่าการทดลองกับสัตว์นั้นยังมีอยู่ กว่าสิบปีที่แล้ว MAC คือหนึ่งในบริษัทผลิตภัณฑ์ความงามบริษัทแรก ๆ ที่เลือกที่จะไม่ทดลองกับสัตว์ แม้ทางเลือกนั้นมีอยู่แต่ไม่ใช่ทุที่ที่จะเลือกทางเลือกนี้ ถึงแม้ว่าเราไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยตัวเราเอง แต่หากสิ่งนี้จำเป็นต้องทำโดยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมจึงเป็นไปได้ที่จะทดลองกับสัตว์ในบางประเทศอย่างประเทศจีน หากเราสามารถเลือกเองได้ว่าทางเลือกที่จะไม่ทดลองกับสัตว์นั้นมีอยู่ไม่ว่าที่ใด เราจะพยายามอย่างที่สุดที่จะเลือกทางเลือกนั้น ปัจจุบันเราร่วมมือกับ the Institute for In Vitro Sciences (IIVS) องค์กรที่ให้ปณิธานตั้งมั่นในการขยายการยอมรับที่จะไม่ใช้การทดลองในสัตว์ทั่วโลก ด้วยการระดมทุนของ IIVS ผ่าน International Outreach Program ซึ่งสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์และช่วยขยายการยอมรับในทางเลือก เราตั้งใจที่จะทำให้เกิดความแตกต่าง MAC ประสบกับสถาการณ์อันยากลำบากนี้มาแล้ว และเราให้คำมั่นสัญญาที่จะช่วยหยุดการทดลองในสัตว์ MAC กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะไม่ให้การทดลองกับสัตว์หลงเหลืออีกในอนาคต.
นี่คือคำตอบสำหรับคำถามที่ได้รับการถามบ่อยที่สุด หากคุณมีคำถามอื่น กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่ออีเมลล์มาหาเราและเราจะตอบกลับไปที่คุณเพื่อสานต่อบทสนทนาให้ได้ดีที่สุด
เราใช้อาสาสมัครและอยู่ภายใต้ Institute for In Vitro Sciences
เราไม่ได้ทดลองกับสัตว์ด้วยตัวเอง แต่หากสิ่งนี้จำเป็นต้องทำโดยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมจึงเป็นไปได้ที่จะทดลองกับสัตว์ในบางประเทศอย่างประเทศจีน
ในทางวิทยาศาสตร์หรือการทดลองของแล็ปที่กำหนดให้มีการทดลองโดยใช้สัตว์ของผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมในเครื่องสำอางเพื่อการยืนยันความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น ก่อนที่เราจะนำเข้าผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปในประเทศจีน รัฐบาลจีนเรียกร้องผู้นำเข้าเครื่องสำอางทุกคนเพื่อให้จ่ายค่าทดลองที่ใช้สัตว์ซื่งได้รับการจัดทำโดยแผนกทดลองของประเทศจีน
บางรัฐบาลอย่างเช่นรัฐบาลจีนสามารถเรียกร้องให้มีการทำการทดลองในสัตว์เพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยของเครื่องสำอาง เพราะว่าพวกเขายังไม่ไว้ใจระบบการทดสอบในรูปแบบอื่น ด้วยเหตุว่าพวกเขาดูแลความปลอดภัยของประชากรในประเทศของเขา เราเข้าใจข้อระมัดระวังเหล่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม เรารู้สึกแตกต่างในเรื่องของการทดลองในสัตว์ เราจึงเลือกที่จะใช้ทางเลือกอื่นที่จะไม่ใช้สัตว์ในการทดลองมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว เราจึงร่วมมือกับ IIVS เพื่อเลือกทางเลือกอื่นในการทำการทดลอง
ไม่ เราไม่ได้เป็นเจ้าของสถาบันทดลองด้วยสัตว์ที่ไหนเลยในโลกนี้
เราก็เป็นเช่นคุณ เราไม่ชอบการทดลองกับสัตว์ MAC ให้คำมั่นสัญญาที่จะให้มั่นใจว่าการทดลองกับสัตว์จะได้รับการยุติทั่วโลก เราได้ให้สัญญาที่จะขายผลิตภัณฑ์ในประเทศจีนและเราเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนแปลงระบบจากภายในของเราได้ แต่การอยู่ในประเทศอย่างจีน เราพยายามที่จะมีพื้นที่ในการที่จะได้รับโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้
Institute for In Vitro Sciences (IIVS) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาและจัดทำขึ้นในประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับในการทดลองทางเลือกเพื่อที่จะให้ความรู้กับนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นความปลอดภัย เรามีความภูมิใจที่จะประกาศความร่วมมือกันกับ Institute for In Vitro Sciences (IIVS) เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเลือกทางเลือกอื่นในการทดลองจะเป็นมาตรฐานสากล ด้วยการระดมทุนให้ IIVS ผ่าน International Outreach Program (IOP) เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความแตกต่าง IOP จะให้ความรู้ ช่วยเหลือ และสนับสนุนผ่านการอบรม ทำกิจกรรมให้ประเทศต่าง ๆ ที่เคยใช้การทดลองในสัตว์เพื่อจะช่วยให้เรามีผลิตภัณฑ์และส่วนผสมที่ปลอดภัย