208 Angled Brow Brush

ใช้ทาสีที่คิ้ว ใช้สำหรับเน้นให้เด่นชัดหรือเติม "ให้เต็ม" ขนแปรงที่เป็นมุมแหลมทำให้ทาได้อย่างมืออาชีพ เส้นใยสังเคราะห์ผสมกับเส้นใยธรรมชาติ ใช้สำหรับทาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผง, น้ำหรือครีม ใช้ทาสีที่คิ้ว ใช้สำหรับเน้นให้เด่นชัดหรือเติม "ให้เต็ม" ขนแปรงที่เป็นมุมแหลมทำให้ทาได้อย่างมืออาชีพ เส้นใยสังเคราะห์ผสมกับเส้นใยธรรมชาติ...

1,090.00 บาท
 208 Angled Brow Brush