44 Lash

การรวมกันแบบแปลกใหม่ที่ทำขนตาตรงหัวตาให้เป็นมัดแยกจากกัน กับทำขนตาตรงหางตาให้ชี้ขึ้นดูสะดุดตา ทำให้ขนตาดูเต็มและสวยเหลือเชื่อ การรวมกันแบบแปลกใหม่ที่ทำขนตาตรงหัวตาให้เป็นมัดแยกจากกัน กับทำขนตาตรงหางตาให้ชี้ขึ้นดูสะดุดตา ทำให้ขนตาดูเต็มและสวยเหลือเชื่อ

650.00 บาท
 44 Lash