209 Eye Liner Brush

แปรงที่ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ปลายเรียวเล็กที่ทำให้วาดเส้นที่ตาได้เสมอ, มั่นคงและประณีต ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำหรือครีม

6" 1,050.00 บาท
 209 Eye Liner Brush