212 Flat Definer Brush

วาดเส้นและเน้นดวงตาด้วยสี ขนแปรงแน่นกระชับ รูปทรงแบน ปัดเพียงครั้งเดียวก็ทาสีเพื่อให้เห็นเด่นชัดได้ทันที ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผง, น้ำและครีม ทำจากเส้นใยสังเคราะห์

6" 1,250.00 บาท
 212 Flat Definer Brush