Big Brow Pencil

ดินสอเขียนคิ้วที่ตอบโจทย์การเขียนคิ้วให้สวยได้รูปอย่างง่ายดาย ด้วยแท่งดินสอแบบชับบี้ที่ให้เท็กซ์เจอร์แบบแว๊กซ์ให้สีเบานุ่ม สามารถเขียนทับใด้เพื่อให้สีที่เข้มมากยิ่งขึ้น สามารถวาดเส้นคิดตามไรขนให้ได้รูปอย่างที่คุณต้องการ ดินสอเขียนคิ้วที่ตอบโจทย์การเขียนคิ้วให้สวยได้รูปอย่างง่ายดาย ด้วยแท่งดินสอแบบชับบี้ที่ให้เท็กซ์เจอร์แบบแว๊กซ์ให้สีเบานุ่...

950.00 บาท
 Big Brow Pencil
  • Shop All Shades