Beauty Powder / Good Luck Trolls

Beauty Powder แป้งไฮไลท์ บลัชออน ที่ให้เนื้อสัมผัสละเอียดดุจแพรไหมแบบ Silky Soft ให้ผิวดูสวยระเรื่อกับประกายมุกละเอียดหรูหรา ดูกระจ่างใส ใช้ทำเป็นซอฟท์ไฮไลท์ บลัชออน หรือจะเกลี่ยทั่วผิวหน้าและเรือนร่างให้ดูหรูหรามีมิติ Beauty Powder แป้งไฮไลท์ บลัชออน ที่ให้เนื้อสัมผัสละเอียดดุจแพรไหมแบบ Silky Soft ให้ผิวดูสวยระเรื่อกับประกายมุกละเอียดหรูหรา ดูกระจ่างใส ใช้ทำเป็นซอฟท์ไฮไลท...

10 g / 0.35 US oz 1,760.00 บาท
 Beauty Powder / Good Luck Trolls
  • Shop All Shades