Underlacquer

ยาทาเล็บเนื้อกลอสใสสำหรับการเคลือบและเตรียมผิวเล็บก่อนการลงสี เพื่อทำให้สีติดทนผิวเล็บดูเรียบเนียนสวย และยังช่วยบำรุงและปกป้องผิวเล็บอีกด้วย ยาทาเล็บเนื้อกลอสใสสำหรับการเคลือบและเตรียมผิวเล็บก่อนการลงสี เพื่อทำให้สีติดทนผิวเล็บดูเรียบเนียนสวย และยังช่วยบำรุงและปกป้องผิวเล็บอีกด้วย

10 ml / 0.34 US oz 650.00 บาท
 Underlacquer