False Lashes Extreme Black

สูตรที่มีเนื้อชนิดใหม่คล้ายมู้ส, น้ำหนักเบา, มีสีดำเข้มนี้สร้างภาพลวงตาให้ขนดาดูยาวขึ้น ทำให้ขนตาดูดกขึ้นด้วยสีที่ดำลึกที่สุด, มืดที่สุด, เข้มที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ โดยใช้แปรงที่ชุ่มฉ่ำเป็นสองเท่าที่เป็นเอกลักษณ์ปัดในแต่ละครั้ง สูตรที่มีเนื้อชนิดใหม่คล้ายมู้ส, น้ำหนักเบา, มีสีดำเข้มนี้สร้างภาพลวงตาให้ขนดาดูยาวขึ้น ทำให้ขนตาดูดกขึ้นด้วยสีที่ดำลึกที่สุด, มืดที่สุด...

8 g 1,120.00 บาท
 False Lashes Extreme Black