ต้อนรับซัมเมอร์นี้ไปกับ 11 ลิปสติกเฉดสีสุดฮิดในขนาดพกพาสุดสะดวก เพื่อเริ่มต้นฤดูร้อนแบบมีสีสันและพร้อมสวยได้ในทุกที่!

MINI M·A·C LIPSTICKS

MINI M·A·C LIPSTICKS

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Velvet Teddy

[Matte]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Mehr

[Matte]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Whirl

[Matte]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Chili

[Matte]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Sin

[Matte]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Diva

[Matte]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Russian Red

[Matte]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี D For Danger

[Matte]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Ruby Woo

[Retro Matte]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Relentlessly Red

[Retro Matte]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Tropic Tonic

[Matte]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Rebel

[Satin]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Captive

[Satin]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Flat Out Fabulous

[Retro Matte]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี All Fired Up

[Retro Matte]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Breathing Fire

[Matte]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Lady Danger

[Matte]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Mocha

[Satin]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

Lipstick / Mini M·A·C

มินิลิปสติก, ขนาดพกพา

เฉดสี Runway Hit

[Retro Matte]

1.8 g / 0.06 US oz

490.00 บาท

MINI M·A·C LIPGLASS

MINI M·A·C LIPGLASS

Lipglass / Mini M·A·C

Glass-Like Shine, ให้การปกปิดเต็มแบบแน่นพิเศษ, M·A·C Heritage

เฉดสี Oh Baby

2.4 g / 0.08 US oz

490.00 บาท

Lipglass / Mini M·A·C

Glass-Like Shine, ให้การปกปิดเต็มแบบแน่นพิเศษ, M·A·C Heritage

เฉดสี Nymphette

2.4 g / 0.08 US oz

490.00 บาท

Lipglass / Mini M·A·C

Glass-Like Shine, ให้การปกปิดเต็มแบบแน่นพิเศษ, M·A·C Heritage

เฉดสี Love Child

2.4 g / 0.08 US oz

490.00 บาท

Lipglass / Mini M·A·C

Glass-Like Shine, ให้การปกปิดเต็มแบบแน่นพิเศษ, M·A·C Heritage

เฉดสี Prrr

2.4 g / 0.08 US oz

490.00 บาท

Lipglass / Mini M·A·C

Glass-Like Shine, ให้การปกปิดเต็มแบบแน่นพิเศษ, M·A·C Heritage

เฉดสี Spite

2.4 g / 0.08 US oz

490.00 บาท

MINI M·A·C PIGMENT

MINI M·A·C PIGMENT

MINI M·A·C MASCARA

MINI M·A·C MASCARA

MINI M·A·C SKINCARE

MINI M·A·C SKINCARE