คุณค่าที่มากกว่าลิปสติกสีสวย!

คุณมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยการสนับสนุนอนาคตที่ดีและสิทธิความเท่าเทียม
ด้วยลิปสติก 3 เฉดสีไอคอนนิค M·A·C VIVA GLAM ที่ให้คืนสู่สังคม 100%

WHAT YOU SPEND IS WHAT WE GIVE

พวกเราให้คืนกลับสู่สังคม 100%
เพื่อสุขภาพและอนาคตที่ดีของทุกคน

ให้คืนกลับสู่สังคมอย่างไร? เมื่อคุณซื้อลิปสติก VIVA GLAM คอลเลคชั่นนี้ในราคา 950 บาท เรานำเงิน
950 บาทนั้นของคุณไปบริจาคให้กองทุนเพื่อการสนับสนุนความเท่าเทียมของทุกเพศ
และองค์กรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส HIV และโรคเอดส์ รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

JOIN THE VIVA GLAM MOVEMENT

ได้ระดมทุนมากกว่า 500,000,000 ดอลล่าห์สหรัฐทั่วโลก - และยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ!

สนับสนุนและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV/AIDS, ผู้หญิง, เด็ก และชุมชน LGBTQIA+ ทั่วโลก
และรวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด มาร่วมขับเคลื่อนสังคมแห่งการแบ่งปันกันต่อไป

CHANGING LIVES SINCE ’94

รายได้ 100% ของการขายลิปสติกคอลเลคชั่นนี้จะถูกนำไปบริจาคให้กองทุน
เพื่อการสนับสนุนความเท่าเทียมของทุกเพศ
และองค์กรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส HIV และโรคเอดส์

LEARN MORE ABOUT OUR MISSION

FREE SHIPPING WITH $25+! PLUS, FREE RETURNS

EMPOWERING WOMEN & GIRLS

VIVA GLAM ร่วมกับกองทุนระดับชุมชนในการร่วมกันพิทักษ์
ความเท่าเทียมของทุกเพศ และให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา
แก่เยาวชน เพื่ออนาคตที่ดีของสังคม

FREE SHIPPING WITH $25+! PLUS, FREE RETURNS

SUPPORTING THE LGBTQIA+ COMMUNITY

VIVA GLAM ร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่ในการรณรงค์สนับสนุน
ความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBTQIA+ โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชนไร้บ้านของกลุ่ม LGBTQIA+

FREE SHIPPING WITH $25+! PLUS, FREE RETURNS

FIGHTING HIV/AIDS

VIVA GLAM ยึดมั่นและมีปณิธานอันแรงกล้า ที่จะหยุดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส HIV และโรคเอดส์

29 YEARS OF
GIVING A GLAM!

SEE
OUR
HISTORY

ไฮไลท์ที่โดดเด่น, ตำนานและเฉดสีไอคอนนิค
จากประวัติศาสตร์ของ M.A.C VIVA GLAM

M·A·C CARES

เป้าหมายที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีของเรา คือการพัฒนาสังคมและตอบแทนโลกที่เราอยู่
มาร่วมขับเคลื่อนปณิธานของเรา, สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต

FREE SHIPPING WITH $25+! PLUS, FREE RETURNS

CONSCIOUS
BEAUTY

© Keith Haring Foundation. Licensed by Artestar, New York

back 2
M∙A∙C

© Keith Haring Foundation. Licensed by Artestar, New York

diveristy &
inclusion

© Keith Haring Foundation. Licensed by Artestar, New York