ร่วมเฉลิมฉลอง 27 ปีแห่งการสนับสนุนความเท่าเทียมของทุกเพศ และการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของทุกคน
กับ 3 เฉดแม่สีลิปสติกที่ M·A·C VIVA GLAM ร่วมทำกับ Keith Haring

SHOP NOW

WHAT YOU SPEND IS WHAT WE GIVE

พวกเราให้คืนกลับสู่สังคม 100%

เพื่อสุขภาพและอนาคตที่ดีของทุกคน

ให้คืนกลับสู่สังคมอย่างไร? เมื่อคุณซื้อลิปสติก VIVA GLAM คอลเลคชั่นนี้ในราคา 950 บาท เรานำเงิน 950 บาทนั้นของคุณไปบริจาคให้กองทุนเพื่อการสนับสนุนความเท่าเทียมของทุกเพศ
และองค์กรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส HIV และโรคเอดส์ รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

JOIN THE VIVA GLAM MOVEMENT

ระดมทุนได้มากกว่า 1.6 พันล้านบาทจากทั่วทุกโลก
และเรายังคงยึดมั่นที่จะขับเคลื่อนสังคมต่อไปเรื่อยๆ

M·A·C VIVA GLAM

27

GET THE LIPSTICK THAT GIVES BACK 100%

CHANGING LIVES SINCE ’94

รายได้ 100% ของการขายลิปสติกคอลเลคชั่นนี้จะถูกนำไปบริจาคให้กองทุนเพื่อการสนับสนุนความเท่าเทียมของทุกเพศ
และองค์กรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส HIV และโรคเอดส์ รวมไปถึงกองทุนสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

LEARN MORE ABOUT OUR MISSION

EMPOWERING WOMEN & GIRLS

VIVA GLAM ร่วมกับกองทุนระดับชุมชนในการร่วมกันพิทักษ์
ความเท่าเทียมของทุกเพศ และให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา
แก่เยาวชน เพื่ออนาคตที่ดีของสังคม

SUPPORTING THE LGBTQIA+ COMMUNITY

VIVA GLAM ร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่ในการรณรงค์สนับสนุน
ความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBTQIA+ โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชนไร้บ้านของกลุ่ม LGBTQIA+

FIGHTING HIV/AIDS

VIVA GLAM ยึดมั่นและมีปณิธานอันแรงกล้า
ที่จะหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส HIV และโรคเอดส์

27 years OF
GIVING A GLAM!

SEE
OUR
HISTORY

27 ปีของการใส่ใจ
สามารถอ่านเกี่ยวกับเราได้มากขึ้นได้ที่นี่

SEE TIMELINE
FREE SHIPPING WITH $25+! PLUS, FREE RETURNS

CONSCIOUS
BEAUTY

© Keith Haring Foundation. Licensed by Artestar, New York

back 2
M∙A∙C

© Keith Haring Foundation. Licensed by Artestar, New York

diveristy &
inclusion

© Keith Haring Foundation. Licensed by Artestar, New York