คุณค่าที่มากกว่าลิปสติกสีสวย!

คุณมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยการสนับสนุนอนาคตที่ดีและสิทธิความเท่าเทียม
ด้วยลิปสติก 4 เฉดสีไอคอนนิค M·A·C VIVA GLAM ที่ให้คืนสู่สังคม 100%

WHAT YOU SPEND IS WHAT WE GIVE

พวกเราให้คืนกลับสู่สังคม 100%
เพื่อสุขภาพและอนาคตที่ดีของทุกคน

ให้คืนกลับสู่สังคมอย่างไร? เมื่อคุณซื้อลิปสติก VIVA GLAM คอลเลคชั่นนี้ในราคา 1,050 บาท เรานำเงิน
1,050 บาทนั้นของคุณไปบริจาคให้กองทุนเพื่อการสนับสนุนความเท่าเทียมของทุกเพศ
และองค์กรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส HIV และโรคเอดส์ รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

NEW!

VIVA EQUALTIY

VIVA GLAM I IS NOW

VIVA HEART

VIVA GLAM II IS NOW

VIVA PLANET

VIVA GLAM III IS NOW

VIVA EMPOWERED

นับตั้งแต่ปีค.ศ.1994

ได้ระดมทุนมากกว่า 500,000,000 ดอลล่าห์สหรัฐทั่วโลก - และยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ!

30 ปีต่อมา ลิปสติกสุดไอคอนิกมีการเปลี่ยนแปลงที่มาสร้างปรากฏการณ์ "ขั้นกว่า" ของลิปสติกเนื้อซิลค์กี้แมตต์
สูตรที่ดียิ่งขึ้น สีชัดมากขึ้น สบายมากขึ้น และติดทนมากขึ้น - ใหม่ 4 เฉดสี

CHANGING LIVES SINCE ’94

รายได้ 100% ของการขายลิปสติกคอลเลคชั่นนี้จะถูกนำไปบริจาคให้กองทุน
เพื่อการสนับสนุนความเท่าเทียมของทุกเพศ
และองค์กรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส HIV และโรคเอดส์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจของเรา

FREE SHIPPING WITH $25+! PLUS, FREE RETURNS

สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ

M·A·C VIVA GLAM ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบาย ไม่แบ่งแยกทางเพศ และจัดหาทรัพยากรที่ส่งเสริมอนาคตที่ดีและมีความสุขสำหรับทุกคน

FREE SHIPPING WITH $25+! PLUS, FREE RETURNS

การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ

M·A·C VIVA GLAM สนับสนุนสิทธิของทุกคนในการมีอิสระเหนือร่างกายของตนเอง เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ตามตัวตนที่แท้จริงที่สุด

FREE SHIPPING WITH $25+! PLUS, FREE RETURNS

การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ

M·A·C VIVA GLAM สร้างขึ้นจากความเชื่อมั่นที่มีมายาวนาน ของเราในการเป็นตัวแทน การไม่แบ่งแยก และความเท่าเทียมสำหรับทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ โดยการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและจัดหาทรัพยากรที่พัฒนาความยุติธรรมทางเชื้อชาติ

FREE SHIPPING WITH $25+! PLUS, FREE RETURNS

การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสิ่งแวดล้อม

M·A·C VIVA GLAM ยังคงให้คำมั่นสัญญาของเราที่จะทำสิ่งที่ดีต่อโลกด้วยการลงทุนในส่วนผสมที่ปลอดภัยและดีต่อผิว และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สนับสนุนโลกที่ยั่งยืน

30 YEARS OF
GIVING A GLAM!

SEE
OUR
HISTORY

ไฮไลท์ที่โดดเด่น, ตำนานและเฉดสีไอคอนนิค
จากประวัติศาสตร์ของ M.A.C VIVA GLAM

M·A·C CARES

เป้าหมายที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีของเรา คือการพัฒนาสังคมและตอบแทนโลกที่เราอยู่
มาร่วมขับเคลื่อนปณิธานของเรา, สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต

FREE SHIPPING WITH $25+! PLUS, FREE RETURNS

CONSCIOUS
BEAUTY

© Keith Haring Foundation. Licensed by Artestar, New York

back 2
M∙A∙C

© Keith Haring Foundation. Licensed by Artestar, New York

diveristy &
inclusion

© Keith Haring Foundation. Licensed by Artestar, New York