/

ลุคที่ 1

การแต่งตาแบบสโมคกี้ พร้อมกับการเน้นสร้างโครงหน้าและการผิวที่ดูโกลว์สวย

เมื่อคุณสำรองสิทธิ์บริการเรียนแต่งหน้าแบบครบขั้นตอนในเวลา 60 นาที เมคอัพอาร์ทิสจะช่วยเหลือคุณในการสร้างสรรค์ลุคที่เหมาะกับตัวตนและบุคลิกของคุณ โดยใช้ Lookbook นี้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับการแต่งหน้าหรือการสอน คลิก 'สำรองสิทธิ์' ในการนัดหมายเพื่อรับบริการ

บริการทั้งหมด

ลุคที่ 2

ตกแต่งคิ้ว พร้อมกับการเน้นสร้างโครงหน้าและการผิวที่ดูโกลว์สวย

เมื่อคุณสำรองสิทธิ์บริการเรียนแต่งหน้าแบบครบขั้นตอนในเวลา 60 นาที เมคอัพอาร์ทิสจะช่วยเหลือคุณในการสร้างสรรค์ลุคที่เหมาะกับตัวตนและบุคลิกของคุณ โดยใช้ Lookbook นี้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับการแต่งหน้าหรือการสอน คลิก 'สำรองสิทธิ์' ในการนัดหมายเพื่อรับบริการ

บริการทั้งหมด

ลุคที่ 3

เน้นสร้างผิวโกลว์สวยดูเป็นธรรมชาติพร้อมเปลือกตาและริมฝีปากในโทนเดียวกัน

เมื่อคุณสำรองสิทธิ์บริการเรียนแต่งหน้าแบบครบขั้นตอนในเวลา 60 นาที เมคอัพอาร์ทิสจะช่วยเหลือคุณในการสร้างสรรค์ลุคที่เหมาะกับตัวตนและบุคลิกของคุณ โดยใช้ Lookbook นี้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับการแต่งหน้าหรือการสอน คลิก 'สำรองสิทธิ์' ในการนัดหมายเพื่อรับบริการ

บริการทั้งหมด

ลุคที่ 4

การแต่งตาแบบธรรมชาติเน้นริมฝีปากที่โดดเด่นชวนมอง

เมื่อคุณสำรองสิทธิ์บริการเรียนแต่งหน้าแบบครบขั้นตอนในเวลา 60 นาที เมคอัพอาร์ทิสจะช่วยเหลือคุณในการสร้างสรรค์ลุคที่เหมาะกับตัวตนและบุคลิกของคุณ โดยใช้ Lookbook นี้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับการแต่งหน้าหรือการสอน คลิก 'สำรองสิทธิ์' ในการนัดหมายเพื่อรับบริการ

บริการทั้งหมด

ลุคที่ 5

การแต่งตาด้วยสีสันที่โดดเด่น พร้อมแก้มและริมฝีปากโทนสีธรรมชาติ

เมื่อคุณสำรองสิทธิ์บริการเรียนแต่งหน้าแบบครบขั้นตอนในเวลา 60 นาที เมคอัพอาร์ทิสจะช่วยเหลือคุณในการสร้างสรรค์ลุคที่เหมาะกับตัวตนและบุคลิกของคุณ โดยใช้ Lookbook นี้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับการแต่งหน้าหรือการสอน คลิก 'สำรองสิทธิ์' ในการนัดหมายเพื่อรับบริการ

บริการทั้งหมด

ลุคที่ 6

การแต่งผิวแบบธรรมชาติคู่กับวิงไลน์เนอร์คมชัด และริมฝีปากสีสว่างโดดเด่น

เมื่อคุณสำรองสิทธิ์บริการเรียนแต่งหน้าแบบครบขั้นตอนในเวลา 60 นาที เมคอัพอาร์ทิสจะช่วยเหลือคุณในการสร้างสรรค์ลุคที่เหมาะกับตัวตนและบุคลิกของคุณ โดยใช้ Lookbook นี้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับการแต่งหน้าหรือการสอน คลิก 'สำรองสิทธิ์' ในการนัดหมายเพื่อรับบริการ

บริการทั้งหมด

ลุคที่ 7

การแต่งตาแบบสโมคกี้ พร้อมกับแก้มและริมฝีปากโทนสีธรรมชาติ

เมื่อคุณสำรองสิทธิ์บริการเรียนแต่งหน้าแบบครบขั้นตอนในเวลา 60 นาที เมคอัพอาร์ทิสจะช่วยเหลือคุณในการสร้างสรรค์ลุคที่เหมาะกับตัวตนและบุคลิกของคุณ โดยใช้ Lookbook นี้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับการแต่งหน้าหรือการสอน คลิก 'สำรองสิทธิ์' ในการนัดหมายเพื่อรับบริการ

บริการทั้งหมด