เพียงซื้อลิปจิ้มจุ่ม 2 แท่ง ลดทันที 30%
18 ก.ย. 63 – 28 ก.ย. 63

เลือกช้อป Shot of Colour Lip Oil, Retro Matte Liquid Lipcolour
หรือ Patent Lip Lacquer 2 แท่ง รับทันทีส่วนลด 30%หมายเหตุ:
- ส่วนลดจะแสดงในหน้าสรุปคำสั่งซื้อ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- Powder Kiss Liquid Lipcolour ไม่ร่วมรายการโปรโมชั่นนี้
- 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์

SHOT OF COLOUR LIP OIL

PATENT PAINT LIP LACQUER