NATIONAL LIPSTICK DAY

NATIONAL LIPSTICK DAY ปีนี้ ฉลองครบรอบแมค 40 ปี
ด้วยลิปสติกเฉดสีโปรดที่ทุกคนเรียกร้องให้นำกลับมา