การบริการในครั้งถัดไป

วันและเวลา

บริการที่เลือกรับ

การรับบริการในอดีต

วัน

สาขา

บริการที่เลือกรับ

 • กรุณาระบุอีเมลแอดเดรสของคุณ ตัวอย่าง USERNAME@NETWORK.COM
 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง กรุณาตรวจสอบว่ารหัสผ่านของท่านถูกต้องตามตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
 • กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ
 • บัญชีของคุณถูกล็อค หากต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ Customer Service ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-624-6000
 • ไม่พบบัญชีผู้ใช้ตามอีเมลนั้น กรุณาลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
 • กรุณาระบุชื่อจริง
 • กรุณาระบุนามสกุล
 • กรุณาระบุอีเมลแอดเดรสของคุณ ตัวอย่าง USERNAME@NETWORK.COM
 • กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์
 • กรุณากรอกรหัสผ่านของคุณ
 • กรุณาใส่รหัสผ่านใหม่ของท่าน รหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร โดยประกอบด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว, ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว และตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง กรุณาตรวจสอบว่ารหัสผ่านของท่านถูกต้องตามตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
 • อีเมลของคุณเคยถูกสร้างในระบบแล้ว
 • กรุณาระบุอีเมลแอดเดรสของคุณ ตัวอย่าง USERNAME@NETWORK.COM
 • กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์
 • เบอร์โทรศัพท์ (กรุณาใช้เป็น +66)
 • กรุณายอมรับนโยบายและเงื่อนไขเพื่อดำเนินการต่อ

กรุณาใส่รหัสผ่านเพื่อสร้างบัญชี My M·A·C และใช้ในการรับบริการในครั้งถัดไป

ยังไม่มีการบริการในครั้งถัดไป

ขออภัย ท่านยังไม่มีการนัดหมายสำหรับบริการในครั้งถัดไป กรุณานัดหมายเพื่อรับการบริการ